Polityka Prywatności

Bukowno, dnia 25 maja 2018 r.

INFORMACJA PRZEDSIĘBORSTWA ARKOP SP. Z O.O. W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W PROGRAMIE ARKOP GO PARTNER

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

1. Kto zbiera Państwa dane osobowe podane podczas rejestracji w programie Arkop Go Partner?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34a, 32-332 Bukowno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114231, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 zł w pełni wpłaconym,  NIP:637-010-25-46, REGON 271167603, („Administrator Danych Osobowych”);

tel. 32 649 44 51 , e-mail kontaktowy: dane.osobowe@arkop.pl

2. Jakie dane są zbierane?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numerów NIP lub PESEL, numeru telefonu, e-mail.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i przez następujący okres czasu:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna Długość okresu przetwarzania danych osobowych
1. Prowadzenie programu Arkop Go Partner, w tym w szczególności czynności niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy – dane osobowe przetwarzane będą do momentu pozostawania członkiem programu Arkop Go Partner, tj. do zakończenia zawartej umowy, a po zakończeniu umowy, także w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową, w tym w szczególności przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. 10 lat),
2. Marketing bezpośredni towarów i usług własnych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest marketing bezpośredni towarów i usług własnych – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na tej podstawie, albo do momentu zakończenia umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
3. Marketing towarów i usług partnerów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda – do momentu cofnięcia udzielonej zgody

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane w szczególności następującym odbiorcom:

a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b. partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji celów marketingowych, w tym w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcom przesyłek kurierskich. Lista tych podmiotów znajduje się na stronie: www.arkop.pl .

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. Wszelkie żądania w zakresie określonym w pkt 4, 5 i 6 powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy i jest konieczne dla realizacji programu Arkop Go Partner. Wyrażenie zgody na działania marketingowe jest dobrowolne.

Z poważaniem

Zarząd Przedsiębiorstwo Arkop sp. z o.o.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij